Ana Sayfa | Dergi Hakkında | Yayın Kurulu | Bilimsel Danışma Kurulu | İçindekiler | Arşiv | Yayın Arama | Yazarlara Bilgi | İletişim  
2016, Cilt 30, Sayı 2, Sayfa(lar) 117-122
[ İngilizce Özet ] [ PDF ] [ Benzer Makaleler ]
SARKOİDOZİSİN EŞLİK ETTİĞİ SJÖGREN SENDROMU OLGULARI
Ayşegül ŞENTÜRK1, Hatice KILIÇ1, Şükran ERTEN2, Tuba ÖĞÜT1, Habibe HEZER1, H. Canan HASANOĞLU3
1Ankara Atatürk Eğitim ve Araştırma Hastanesi, Göğüs Hastalıkları Bölümü, Ankara, Türkiye
2Ankara Atatürk Eğitim ve Araştırma Hastanesi, Romatoloji Bölümü, Ankara, Türkiye
3Yıldırım Beyazıt Üniversitesi Tıp Fakültesi, Göğüs Hastalıkları Bölümü, Ankara, Türkiye
Anahtar Sözcükler: Sarkoidoz Sjögren sendromu Nonkazeifiye granülom Lenfoma

Sjogren sendromu (SS) ekzokrin bezlerin lenfositik infiltrasyonları ile seyreden kronik, otoimmün inflamatuvar bir hastalıktır. Keratokonjunktivitis sikka (kuru göz) ve kserostomi (kuru ağız ) ile karekterizedir. Tek başına gelişirse primer, kollajen doku hastalıkları ile ilişkili ise sekonder olarak adlandırılır. Romatoid artrit, daha nadir olarak SLE, polimyozit (PM), skleroderma gibi diğer romatolojik hastalıklara eşlik edebilir. Sarkoidoz ise nonkazeifiye granülomlarla karakterizedir. Etyolojisi ve patogenezi tam olarak bilinmemektedir. Sıklıkla 20-40 yaşları arasında görülür. Sarkoidoz öncelikle akciğer olmak üzere tüm sistemleri etkileyebilir. Klinik belirtiler hastalığın süresine, tutulan organa, tutulumun yaygınlığına ve granülomatöz olayın aktivitesine bağlı olarak değişkenlik göstermektedir. Literatürde SS'nun sarkoidoz ile birlikteliği nadir görüldüğünden farklı klinik özellikteki üç olgu sunuldu.

[ İngilizce Özet ] [ PDF ] [ Benzer Makaleler ]