Ana Sayfa | Dergi Hakkında | Yayın Kurulu | Bilimsel Danışma Kurulu | İçindekiler | Arşiv | Yayın Arama | Yazarlara Bilgi | İletişim  
2016, Cilt 30, Sayı 2, Sayfa(lar) 123-127
[ İngilizce Özet ] [ PDF ] [ Benzer Makaleler ]
DÖKÜMCÜ ASTIMI VE KURŞUN MARUZİYETİNE BAĞLI SEKONDER OSTEOPOROZ MESLEK ANAMNEZİNİN ÖNEMİ
Ayşe COŞKUN BEYAN
Dokuz Eylül Üniversitesi, İş Sağlığı ve Meslek hastalıkları Bilim Dalı, izmir, Türkiye
Anahtar Sözcükler: Alüminyum dökümcü astımı, sekonder osteoporoz, kurşun

Metal döküm işlemi ısı ve kimyasal ajanlar kullanılarak metal ve alaşımlarının ayrıştırılması işlemidir. Bu işlemler sırasında sülfürdioksit ve florid gazlar, karbon monoksit ve metan gazları gibi birçok kirletici çalışma ortamına salınmaktadır. Bunun yanında döküm dumanı kurşun ve diğer ağır metalleri de içermektedir. Döküm işçilerinde pulmoner alüminozis, pulmoner alveolar proteinozis, metal duman ateşi, pulmoner fibrozis, astım ve astım benzeri sendromlar gelişebileceği tanımlanmıştır. Bu yazıda son 3 yıldır aluminyum döküm sektöründe calışmakta olguda gelişen dökümcü astımı ve kurşun maruziyetine bağlı sekonder osteoporoz sunulacaktır. Olgudan alınan ayrıntılı iş öyküsü ile meslek astımı ve sekonder osteoporoz tanılarının konulmuş olması ve maruziyetin kesilmesinin ardından şikayetlerin tama yakın düzelmesi önemlidir.

[ İngilizce Özet ] [ PDF ] [ Benzer Makaleler ]