Ana Sayfa | Dergi Hakkında | Yayın Kurulu | Bilimsel Danışma Kurulu | İçindekiler | Arşiv | Yayın Arama | Yazarlara Bilgi | İletişim  
2016, Cilt 30, Sayı 2, Sayfa(lar) 129-131
[ İngilizce Özet ] [ PDF ] [ Benzer Makaleler ]
ERİŞKİN YAŞTA TESPİT EDİLEN SAĞ AORTİK ARK ANOMALİSİ
Ufuk TURHAN1, Tuncer ÖZKISA2, Mehmet AYDOĞAN4, İnan KEMAL3
1Balıkesir Asker Hastanesi, Göğüs Hastalıkları Kliniği, BALIKESİR, Türkiye
2Gülhane Askeri Tıp Akademisi, Göğüs Hastalıkları Anabilim Dalı, ANKARA, Türkiye
3Gülhane Askeri Tıp Akademisi, Radyoloji Anabilim Dalı, ANKARA, Türkiye
4Isparta Asker Hastanesi, Göğüs Hastalıkları Kliniği, ISPARTA, Türkiye
Anahtar Sözcükler: Aort kavsi sendromları, bilgisayarlı tomografi, erişkin

Konjenital aort anomalileri çoğunlukla hayatın ilk yıllarında semptomatik olmasına rağmen, bazen erişkin yaşlara kadar asemptomatik seyredebilmektedir. Sağ aortik ark anomalisi oldukça nadir görülen bir durum olup, aort anomalileri arasında en sık karşılaşılanıdır. Herhangi bir solunumsal yakınması olmayan 24 yaşında erkek hastanın öz ve soy geçmişinde önemli bir özellik yoktu. Fizik muayenesinde herhangi bir patoloji saptanmadı. Tam ve rutin biyokimya tetkikleri normaldi. Çekilen PA akciğer grafisinde üst mediyastende genişleme ve aort topuzu sağda izlendi. Bunun üzerine çekilen toraks BT tetkikinde, arkus aortanın trakeanın sağında seyir gösterdiği, sol subklavian arterin trakea ve özefagus arkasında aberran seyir gösterdiği tespit edildi. Diğer mediyastinal yapılar ve akciğer parankim alanları normal izlendi. Ek kardiak anomalileri araştırmak için yapılan ekokardiografik incelemede anormal bulgu saptanmadı. Aberran sol-subklavian arterli sağ aortik ark tanısı konulan hasta, herhangi bir semptomu olmadığı ve ek kardiyak malformasyon saptanmadığı için takibe alındı.

[ İngilizce Özet ] [ PDF ] [ Benzer Makaleler ]