Ana Sayfa | Dergi Hakkında | Yayın Kurulu | Bilimsel Danışma Kurulu | İçindekiler | Arşiv | Yayın Arama | Yazarlara Bilgi | İletişim  
2016, Cilt 30, Sayı 3, Sayfa(lar) 191-195
[ İngilizce Özet ] [ PDF ] [ Benzer Makaleler ]
ASTIM TANISI İLE İZLENEN BİR YAYGIN DEĞİŞKEN İMMÜN YETMEZLİK OLGUSU
Mehmet Halil ÇELİKSOY1, Muzaffer ELMALI2, Alişan YILDIRAN1
1Ondokuz Mayıs Üniversitesi Tıp Fakültesi, Çocuk Allerjisi ve İmmünolojisi Bilim Dalı, Samsun, Türkiye
2Ondokuz Mayıs Üniversitesi Tıp Fakültesi, Radyoloji, Samsun, Türkiye
Anahtar Sözcükler: İmmün yetmezlik; astım; bronşektazi

Yaygın değişken immün yetmezlik hipogamaglobulinemi, tekrarlayan bakteriyel infeksiyonlar ve çeşitli immunolojik bozukluklarla karakterize heterojen bir grup hastalıktır. Etyolojisi tam olarak bilinmeyen bu hastalık, aynı zamanda en sık görülen primer immün yetmezliklerden birisidir. Klinik olarak bu hastalar daha çok tekrarlayan sinopulmoner infeksiyonlarla prezente olmalarına rağmen, malignite gelişimi, otoimmün hastalıklar, karaciğer hastalığı, splenomegali, lenfadenopati ve malabsorbsiyon hastalığın diğer özelliklerini oluşturur. Geç tanı konulduğu için bu hastalarda başvuru sırasında sıklıkla bronşektazi ve diğer pulmoner sekellere rastlanır. Hastalığın standart tedavisi periyodik intravenöz immünglobulin verilerek tekrarlayan bakteriyel infeksiyonların önlenmesidir. Ancak bazı hastalar yeterli immünglobulin desteğine rağmen sessiz pulmoner değişiklikler geliştirebilir. Bu olgu sunumunda, yaygın değişken immün yetmezliği olan ve daha önce uzun süre astım tanısıyla izlenen 19 yaşında bir kız hasta sunulmuştur.

[ İngilizce Özet ] [ PDF ] [ Benzer Makaleler ]