Ana Sayfa | Dergi Hakkında | Yayın Kurulu | Bilimsel Danışma Kurulu | İçindekiler | Arşiv | Yayın Arama | Yazarlara Bilgi | İletişim  
2017, Cilt 31, Sayı 2, Sayfa(lar) 073-078
[ İngilizce Özet ] [ PDF ] [ Benzer Makaleler ]
İNHALER İLAÇ DEĞİŞİMLERİNİN DEĞERLENDİRİLMESİ: FORM, ETKEN MADDE, SÜRE VE SEBEPLER
Pınar BOL1, Gülnur GÜL1, Orhan IŞIK1, Özgür USLU2, Ahmet Emin ERBAYCU2
1İzmir Göğüs Hastalıkları ve Cerrahisi Eğitim ve Araştırma Hastanesi, Kalite Birimi, İzmir, Türkiye
2İzmir Göğüs Hastalıkları ve Cerrahisi Eğitim ve Araştırma Hastanesi, Göğüs Hastalıkları, İzmir, Türkiye
Anahtar Sözcükler: KOAH, astım, inhalasyon formu, bronkodilatasyon, uyum

Giriş: Kronik solunum hastalıklarında inhaler ilaç kullanımı ve hastanın ilaca uyumunun tedavinin etkinliğini arttırmadaki rolü bilinmektedir. Çalışmanın amacı, inhaler ilaç formlarının değişme nedenleri ve form / etken madde değişiminin değerlendirilmesidir.

Gereç ve Yöntem: Çalışmaya, Şubat-Mayıs 2014 tarihleri arasında Göğüs Hastalıkları Eğitim Araştırma Hastanesi, İnhaler İlaç Eğitim Birimi’ne, yeni kullanacakları inhaler ilacın eğitimi amacıyla başvuran hastalar alınmıştır. Hastaların teşhisi, kullandığı ilaç formu, etken maddesi, ilacın hangi sürede değiştiği ve yeni kullanmaya başlanılan ilaç kaydedilmiştir.

Bulgular: Çalışmaya 105 hasta dahil edilmiştir. Yeni kullanacakları inhaler ilaçlar için eğitim almak amacı ile başvuran hastaların yaklaşık yarısının ilacının ilk bir ayda değişikliğe uğradığı tespit edilmiştir. İlaçlar benzer oranlarda aynı kurum - aynı hekim ve aynı kurum - farklı hekim tarafından değiştirilmiştir. İlacı değişen hastaların çok azının (%3,8) hekiminden ilacını değiştirmesini talep ettiği, büyük çoğunluğunun (%96,2) hekim insiyatifi ile değiştirildiği tespit edilmiştir. Hastaların %49,5’inde kullanacakları yeni ilacın önceki ilaçtan etken maddesi açısından farklı olduğu, %50,5’inde aynı olduğu görülmüştür. İlacı almaya yarayan yardımcı cihazların değişimi incelendiğinde, diskus/sanohaler şeklinde ilaç kullanan hastaların genellikle inhaler kapsül - inhaler şeklindeki ilaca, inhaler tarzda ilaç kullanan hastaların genellikle inhaler kapsül- diskus/sanohaler şeklindeki ilaca, inhaler kapsül şeklinde ilaç kullanan hastaların ise inhaler kapsül, inhaler ilaç veya diskus/sanohaler şeklindeki ilaca geçiş yaptığı görülmüştür.

Sonuç: İnhaler ilaç değişimleri genellikle ilk bir ayda, hekim insiyatifi ile yapılmaktadır. Hem etken madde hem de formlar değişikliğe uğramakta, en sık değiştirilen form ölçülü doz inhalerlerdir.


[ İngilizce Özet ] [ PDF ] [ Benzer Makaleler ]