Ana Sayfa | Dergi Hakkında | Yayın Kurulu | Bilimsel Danışma Kurulu | İçindekiler | Arşiv | Yayın Arama | Yazarlara Bilgi | İletişim  
2018, Cilt 32, Sayı 2, Sayfa(lar) 133-139
[ İngilizce Özet ] [ PDF ] [ Benzer Makaleler ]
KRONİK OBSTRUKTİF AKCİĞER HASTALIĞINDA PULMONER ASPERGİLLOZ: OLGU SUNUMU
Ali KORKMAZ, Melike YÜKSEL YAVUZ, Melih BÜYÜKŞİRİN, Ceyda ANAR, Filiz GÜLDAVAL, İbrahim Onur ALICI
İzmir Dr. Suat Seren Göğüs Hastalıkları ve Cerrahisi Eğitim ve Araştırma Hastanesi, Göğüs Hastalıkları Bölümü, İzmir, Türkiye
Anahtar Sözcükler: Pulmoner aspegilloz, KOAH, fungal enfeksiyon

Aspergillozis genellikle saprofitik ve havayolu ile bulaşan mantar olan Aspergillus fumigatus'un neden olduğu mikotik bir hastalıktır. Aspergillus enfeksiyonları; immun baskılanmış hastalarda invazif aspergillozis, allerjik bronkopulmoner aspergillozis ve aspergilloma gibi klinik formlarda ortaya çıkabilmektedir. Kronik obstrüktif akciğer hastalığı (KOAH) olan hastalardan alınan örneklerde Aspergillus suşlarının kültürde üremesi sıklıkla kontaminasyon olarak yorumlanır. Bazı verilere göre invaziv pulmoner aspergillozlu (İPA) hastaların %1’inde altta yatan KOAH bildirilmiştir. KOAH’lı hastalarda İPA’nın kesin tanısı çoğu zaman zordur. Bu yüzden; teşhis, klinik özellikler, radyolojik bulgular (çoğunlukla toraks bilgisayarlı tomografisi), mikrobiyolojik sonuçlar ve bazen serolojik bilgilerin kombinasyonuna dayanarak konulmaktadır. Bu çalışma ile, KOAH’ı olan iki olgumuzda saptanan pulmoner aspergillozu literatür eşliğinde tartışmayı amaçladık.

[ İngilizce Özet ] [ PDF ] [ Benzer Makaleler ]