Ana Sayfa | Dergi Hakkında | Yayın Kurulu | Bilimsel Danışma Kurulu | İçindekiler | Arşiv | Yayın Arama | Yazarlara Bilgi | İletişim  
2004, Cilt 18, Sayı 3, Sayfa(lar) 119-122
[ İngilizce Özet ] [ PDF ] [ Benzer Makaleler ]
TÜBERKÜLOZ TEDAVİSİNE UYUMSUZLUK NEDENLERİNE YÖNELİK BİR ANKET ÇALIŞMASI
Ahmet Emin ERBAYCU Nimet AKSEL Aydan ÇAKAN Ayşe ÖZSÖZ
Dr. Suat Seren Göğüs Hastalıkları ve Cerrahisi Eğitim ve Araştırma Hastanesi, İzmir
Anahtar Sözcükler: Akciğer tüberkülozu, tüberküloz tedavisi, tedavi uyumsuzluğu

Tüberküloz (TB) t edavisini düzenli olarak sürdürmek ve tamamlamak TB'un kontrolünde en önemli görevlerden birisidir. Bu çalışmada, TB tedavisine uyumsuzluk nedenlerinin hastaların bakış açısı ile değerlendirilmesi amaçlanmıştır.

Tedavileri bir Verem Savaş Dispanseri tarafından başlatıldığı ve takibe alındığı halde takip ve tedavisini aksatan 100 hastaya bu durumun nedenleri bir anket formu ile soruldu.

Anketi cevaplayan 100 hastanın 83 (%83)'ü erkek ve 17 (%17)'si kadın idi. Takip ve tedaviyi aksatma nedeni olarak; hastaların %47'si "yakınmalarının geçmesi ve kendilerini iyi hissetmelerini", %43'ü ailevi / sosyal sorunlarını, %26'sı maddi olanaksızlıkları", %26'sı hastalık ve tedavisi hakkında yeterince bilgi verilmemesini", %22'si "işleri nedeniyle vakit bulamamasını", %10'u "yeterince ilaç verilmemesini", %9'u "adresinin değişmesini" ve %23'ü "depresyon, düzensiz yaşam ve alkolizm gibi diğer nedenleri" vurgulamışlardır.

Bu anket çalışmasında; tedavi ile yakınmaların azalması / kaybolması, hastaların kendini iyi hissetmeye başlamaları ve mevcut ailevi / sosyal sorunlar, uyumsuzluğun en sık sebepleri olarak belirlendi. Hastaların tedavileri ile ilgili yeterince bilgilendirilmeleri ve eğitilmeleri, sosyal sorunları ile ilgilenilmesi ve psikolojik destek almalarının tedaviye uyumu artıracak önlemler olduğu görüldü.


[ İngilizce Özet ] [ PDF ] [ Benzer Makaleler ]