Ana Sayfa | Dergi Hakkında | Yayın Kurulu | Bilimsel Danışma Kurulu | İçindekiler | Arşiv | Yayın Arama | Yazarlara Bilgi | İletişim  
2004, Cilt 18, Sayı 1, Sayfa(lar) 001-010
[ İngilizce Özet ] [ PDF ] [ Benzer Makaleler ]
KRONİK OBSTRUKTİF AKCİĞER HASTALIĞI (KOAH) AKUT ALEVLENMELERİNDE ETKİLİ MİKROORGANİZMALARIN STERİL FIRÇA İLE DEĞERLENDİRİLMESİ
Fevziye TUKSAVUL1, Salih Zeki GÜÇLÜ1, Özgür USLU1, Can BİÇMEN2, Ahmet BUDAK1, Ayşegül NARİN1
1Göğüs Hastalıkları ve Cerrahisi Eğitim ve Araştırma Hastanesi, İzmir
2Göğüs Hastalıkları ve Tüberküloz Kliniği Mikrobiyoloji laboratuarı
Anahtar Sözcükler: KOAH, akut alevlenme, infeksiyon

Bu çalışmanın amacı, KOAH akut alevlenmelerinde infeksiyonlarm rolünü araştırmaktır. KOAH akut alevlenme kliniği ile başvuran 32 hasta çalışmaya alındı. Hastaların steril fırçalama, bronş lavajı ve balgam örnekleri alınarak laboratuvara gönderildi. 32 steril fırça örneğinin 11 'de (%34.37) üreme oldu. Steril fırça örneklerinde S. pneumoniae 0/o36.36, H. influenzae %27.27, M. catarrhalis %9.09, A grubu β hemolitik streptokok %9.09, Acinetobacter %9.09 üredi. Sonuç olarak bu çalışmada KOAH akut alevlenmelerden sorumlu majör patojenler S. pneumoniae ve H. influenzae olarak bulunmuştur.

[ İngilizce Özet ] [ PDF ] [ Benzer Makaleler ]