Ana Sayfa | Dergi Hakkında | Yayın Kurulu | Bilimsel Danışma Kurulu | İçindekiler | Arşiv | Yayın Arama | Yazarlara Bilgi | İletişim  
2009, Cilt 23, Sayı 3, Sayfa(lar) 137-144
[ Özet ] [ PDF ] [ Benzer Makaleler ] [ Yazara E-Posta ] [ Editöre E-Posta ]
KRONİK HAVA YOLU HASTALIKLARINDA KARBONMONOKSİT DİFÜZYON DEĞERLERİ
Emel BULCUN, Aydanur EKİCİ, Erol ŞENTÜRK, Mesut ARSLAN, Ahmet AKIN, Mehmet EKİCİ
Kırıkkale Üniversitesi Tıp Fakültesi, Göğüs Hastalıkları Anabilim Dalı, Kırıkkale
Anahtar Kelimeler: Kronik hava yolu hastalıkları, solunum fonksiyon testi, karbonmonoksit difüzyon testi
Özet
Karbonmonoksit difüz yon (DLCO) ölçümü pulmoner gaz değişimi hakkında bilgi veren önemli ve kullanışlı noninvaziv bir testtir. Biz kronik hava yolu hastalıklarından astım, kronik obstrüktif akciğer hastalığı (KOAH) ve bronşektazi tanılı hastalarda difüzyon değerleri ile hastalık derecesi arasındaki ilişkiyi ve difüzyon değerlerini belirleyen faktörleri araştırdık.

Çalışmaya astım tanılı 64, KOAH tanılı 78 ve bronşektazi tanılı 41 olmak üzere toplam 183 hasta ile sigara içmeyen 43 sağlıklı birey alındı. Atak döneminde olan 10 astımlı hasta hariç tüm hastalar stabil dönemde idi. Tüm olgulara solunum fonksiyon testi ve DLCO testi yapıldı.

KOAH grubunda DLCO% ve DLCO/VA% değerleri astım, bronşektazi ve kontrol grubundan düşük bulundu (p<0.001). Astımlı hastalarda atak döneminde DLCO% değeri; kontrol grubu, stabil dönemdeki orta ve ağır persistan astımlılardan yüksek bulundu (p<0.05). Ağır persistan astımlılarda DLCO% değeri ise hafif persistan astımlılardan düşük bulundu (p<0.05). Tüm hasta ve kontrol grubu birlikte değerlendirildiğinde, DLCO% ile FEV1% (r= 0.49; p= 0.0001), FEV1/FVC (r= 0.36; p= 0.0001) arasında ve DLCO/VA% ile FEV1% (r= 0.16; p= 0.01), FEV1/FVC (r= 0.26; p= 0.0001) arasında pozitif ilişki bulundu.

Kronik hava yolu hastalıklarında DLCO kapasitesi obstrüksiyona paralel olarak azalmaktadır. DLCO değerleri kronik hava yolu hastalıklarının değerlendirilmesinde ve hastalık şiddetinin belirlenmesinde kullanılabilir.

  • Başa Dön
  • Özet
  • [ Başa Dön ] [ Özet ] [ PDF ] [ Benzer Makaleler ] [ Yazara E-Posta ] [ Editöre E-Posta ]