Ana Sayfa | Dergi Hakkında | Yayın Kurulu | Bilimsel Danışma Kurulu | İçindekiler | Arşiv | Yayın Arama | Yazarlara Bilgi | İletişim  
2009, Cilt 23, Sayı 3, Sayfa(lar) 145-149
[ Özet ] [ PDF ] [ Benzer Makaleler ] [ Yazara E-Posta ] [ Editöre E-Posta ]
AKCİĞERİN PRİMER LENFOMASI
Kenan Can CEYLAN1, Hakan POLAT1, Ozan USLUER1, Şaban ÜNSAL1, Deniz AKPINAR1, Zekiye AYDOĞDU DİNÇ2, Oktay BAŞOK1
1Dr. Suat Seren Göğüs Hastalıkları ve Cerrahisi Eğitim Araştırma Hastanesi, Göğüs Cerrahisi Bölümü, İzmir
2Dr. Suat Seren Göğüs Hastalıkları ve Cerrahisi Eğitim Araştırma Hastanesi, Patoloji Bölümü, İzmir
Anahtar Kelimeler: Lenfoma, akciğer, cerrahi
Özet
Akciğerin primer lenfoması nadir görülür. Klinik olarak non-spesifiktirler. Genellikle başka bir amaçtan dolayı çekilen akciğer grafileri ile tespit edilirler. Olgumuz 57 yaşında kadın hasta, 2 yıldır nefes darlığı şikayeti mevcuttu. Toraks bilgisayarlı tomografisinde solda plörezi ve plevrada posterior bölgede yumuşak dokuda kitle lezyonları izlendi. Plevral effüzyon ön tanısıyla tetkikleri sonrası tanı ve tedavi amacıyla kliniğimize yatırılan olguya videotorakoskopi ve sol mini torakotomi uygulandı. Histopatolojisi düşük dereceli non hodgkin lenfoma olarak rapor edildi. Postoperatif dönemde hematoloji kliniğine nakil verildi. Toplam 6 kür kemoterapi uygulanan hasta 35. ay kontrolünde, asemptomatık idi. Prognozu etkileyen tek faktör tümörün histopatolojik tipidir. Lenfomalar prognozu iyi, uzun sağkalıma sahip tümörlerdir. Nadir görülmesi nedeniyle akciğerin primer lenfomasını literatür eşliğinde sunmayı amaçladık.
  • Başa Dön
  • Özet
  • [ Başa Dön ] [ Özet ] [ PDF ] [ Benzer Makaleler ] [ Yazara E-Posta ] [ Editöre E-Posta ]