Ana Sayfa | Dergi Hakkında | Yayın Kurulu | Bilimsel Danışma Kurulu | İçindekiler | Arşiv | Yayın Arama | Yazarlara Bilgi | İletişim  
2009, Cilt 23, Sayı 3, Sayfa(lar) 155-158
[ Özet ] [ PDF ] [ Benzer Makaleler ] [ Yazara E-Posta ] [ Editöre E-Posta ]
HAMİLELİKTE RİTODRİN KULLANIMINA BAĞLI GELİŞEN CİDDİ SOLUNUM YETMEZLİĞİ
Abdullah ÇİFTÇİ1, Erhan TABAKOĞLU2, Levent ÖZDEMİR3, Rıfat KÖKTEN4, Gündeniz ALTIAY2, Osman HATİPOĞLU2, Tuncay ÇAĞLAR2
1Kırklareli Devlet Hastanesi, Göğüs Hastalıkları, Kırklareli
2Trakya Üniversitesi Tıp Fakültesi, Göğüs Hastalıkları, Edirne
3Dörtyol Devlet Hastanesi, Göğüs Hastalıkları, Hatay
4Gümüşhane Devlet Hastanesi, Göğüs Hastalıkları, Gümüşhane
Anahtar Kelimeler: Gebelik, pulmoner ödem, ritodrinks
Özet
Ritodrin, tokolitik ajan olarak preterm doğum eyleminde kullanılmaktadır. Ritodrin tedavisi sırasında ortaya çıkan en ciddi komplikasyonlardan biri pulmoner ödemdir. Pulmoner ödem insidensi; çoğul gebelik, glukokortikoid uygulanımı, fazla sıvı verilmesi ve maternal enfeksiyon olması durumunda artmaktadır. 21 yaşında 33 haftalık ikiz gebeliği olan ve preterm doğum eylemi nedeni ile kadın doğum servisine yatırılarak ritodrin ve steroid tedavisi başlanan olgumuz, yatışının 2. gününde öksürük, dispne ve ateş gelişmesi üzerine değerlendirildi. Çekilen PA grafide bilateral diffüz konsolidasyon alanları, arteryel kan gazında ağır hipoksi ve hipokapnisi mevcuttu. Bu klinik ile pnömoni, pulmoner emboli, sepsis, akciğer ödemi ön tanılarıyla entübe edildi. Olgumuza sezeryan sonrası 2 gün mekanik ventilasyon uygulandı. Klinik olarak hızla yanıt alınan hastaya ritodrine bağlı akciğer ödemi tanısı kondu. Preterm doğum eylemi sırasında gelişen solunum yetmezlikl erinde ritodrin ve steroid uygulanması sonucu akut pulmoner ödem oluşabileceği akılda tutulmalıdır.
  • Başa Dön
  • Özet
  • [ Başa Dön ] [ Özet ] [ PDF ] [ Benzer Makaleler ] [ Yazara E-Posta ] [ Editöre E-Posta ]