Ana Sayfa | Dergi Hakkında | Yayın Kurulu | Bilimsel Danışma Kurulu | İçindekiler | Arşiv | Yayın Arama | Yazarlara Bilgi | İletişim  
2009, Cilt 23, Sayı 3, Sayfa(lar) 159-163
[ Özet ] [ PDF ] [ Benzer Makaleler ] [ Yazara E-Posta ] [ Editöre E-Posta ]
DİYAFRAGMA EVANTRASYONU: OLGU SUNUMU
Cemil KUL1, Soner GÜRSOY1, Ahmet ÜÇVET1, Metin ER1, Aksel NİMET2
1Dr. Suat Seren Göğüs Hastalıkları ve Cerrahisi Eğitim Araştırma Hastanesi, Göğüs Cerrahisi Bölümü, İzmir
2Dr. Suat Seren Göğüs Hastalıkları ve Cerrahisi Eğitim Araştırma Hastanesi, Göğüs Hastalıkları Bölümü, İzmir
Anahtar Kelimeler: Yetişkin, diyafragma evantrasyonu
Özet
Diyafragma yükselmeleri, özellikle erişkinlerde nadir görülen hastalıklardandır. Evantrasyon asemptomatik seyredebildiği gibi, akciğerin havalanmasını bozarak tekrarlayan enfeksiyonlara da neden olabilmektedir.

Yirmi üç yaşında kadın olgu, son bir aydır ortaya çıkan solunum sıkıntısı ve uzun süredir devam eden sol kol ağrısı yakınmaları ile başvurdu. Toraks ultrasonografisinde solda diyafragma hareketleri izlenmedi. Toraks bilgisayarlı tomografisinde sol diyafragmanın yükselmiş olduğu, dilate kolon segmentinin subdiyafragmatik alana doğru uzandığı izlendi. Spirometride "orta derecede restriktif tip solunum fonksiyon bozukluğu" mevcuttu. "Plikasyon yöntem"i ile incelmiş durumdaki diyafragmanın relakse bölümü sutüre edilerek gergin hale getirildi. Postoperatif dönemde bir komplikasyon gelişmedi. Solunum sıkıntısı ile başvuran, günlük pratiğimizde çok sık karşılaşmadığımız, "plikasyon yöntemi" ile onardığımız, erişkin dönemdeki bu diyafragma evantrasyonu olgusunu sunmayı uygun bulduk.

  • Başa Dön
  • Özet
  • [ Başa Dön ] [ Özet ] [ PDF ] [ Benzer Makaleler ] [ Yazara E-Posta ] [ Editöre E-Posta ]