Ana Sayfa | Dergi Hakkında | Yayın Kurulu | Bilimsel Danışma Kurulu | İçindekiler | Arşiv | Yayın Arama | Yazarlara Bilgi | İletişim  
2015, Cilt 29, Sayı 2, Sayfa(lar) 067-073
[ Özet ] [ PDF ] [ Benzer Makaleler ] [ Yazara E-Posta ] [ Editöre E-Posta ]
DENİZLİ DEVLET HASTANESİ'NE ALERJİ ŞİKAYETİ İLE BAŞVURAN HASTALARDA PRİCK DERİ TESTİ SONUÇLARININ DEĞERLENDİRMESİ
Nurgül BOZKURT
Denizli Devlet Hastanesi Göğüs Hastalıkları Kliniği, Denizli, Türkiye
Anahtar Kelimeler: Prick deri testi, alerji, Denizli
Özet
Giriş: Bu çalışmada Denizli'de alerjik şikayet ve hastalıklar nedeni ile alerji ünitesine başvuran hastalarda prick testi ile saptanan alerjenlerin dağılımını tespit etmek ve ülkemizde yapılan çalışmalarla karşılaştırmayı amaçladık.

Gereç ve Yöntem: Çalışmanın verileri alerji biriminin kayıtlarından retrospektif olarak elde edilmiştir. Hastanemizin başta göğüs hastalıkları ve kulak burun boğaz olmak üzere çeşitli polikliniklere başvuran, Deri Prick Test (DPT) endikasyonu olan ve alerji ünitesine yönlendirilmiş hastalara 32 adet alerjene duyarlılığın araştırıldığı panel uygulanmıştır. Veriler SPSS-10.0 programında analiz edilmiş ve t-testi ve X2 testi kullanılmıştır.

Bulgular: Yaşları 8 ile 80 arasında değişen 727'si kadın toplam 963 kişiye ait DPT sonuçları değerlendirilmiştir. En az bir alerjene duyarlılık %59 oranında bulunmuştur. Kadınlarda tek bir alerjene duyarlılık %17.1, iki alerjene duyarlılık %16.1, üç ve daha fazla alerjene duyarlılık %24.7 oranında tespit edilmiştir. Erkeklerde ise bu oranlar sırasıyla %18.3, %16.6 ve %28.5 olarak tespit edilmiştir. Alerjene duyarlılık 50 yaş üzerinde anlamlı düzeyde azalmaktadır. Kadınlarda en fazla ev tozuna (D. Pteronyssinus) (%24.9), beşli ot karışımına (%19.3) karşı duyarlılık saptanmıştır. Erkeklerde ise en fazla ot karışımı(%30.9) ve hububat karışımına (%25.0) duyarlılık saptanmıştır. Ot karışımı ve hububat karışımına duyarlılık erkeklerde kadınlara göre anlamlı düzeyde daha fazla idi.

Tartışma: Çalışmada üç ana bulgu dikkat çekicidir.

- En az bir alerjene duyarlılık %59, üç ve üzeri alerjene duyarlılık %25.6 olarak bulunmuştur. Alerji testi için gönderilenlerin büyük çoğunluğu kadındır. Bu bulgu alerjik şikayetlerin kadınlarda daha fazla olduğunu göstermektedir.

- “Dermatophagoides Pteronyssinus” ve “ot polenleri” en fazla saptanan alerjenlerdir.

Alerjik hastalıkların tedavi ve takibinde ve hastaların yaşam kalitesinini yükseltilmesi için hem hastaların hem de yaşanılan bölgedeki alerjen profilinin bilinmesi çok yararlıdır.

  • Başa Dön
  • Özet
  • [ Başa Dön ] [ Özet ] [ PDF ] [ Benzer Makaleler ] [ Yazara E-Posta ] [ Editöre E-Posta ]