Ana Sayfa | Dergi Hakkında | Yayın Kurulu | Bilimsel Danışma Kurulu | İçindekiler | Arşiv | Yayın Arama | Yazarlara Bilgi | İletişim  
2016, Cilt 30, Sayı 2, Sayfa(lar) 097-104
[ Özet ] [ PDF ] [ Benzer Makaleler ] [ Yazara E-Posta ] [ Editöre E-Posta ]
İKİNCİ BASAMAK DEVLET HASTANESİNDE TORAKS TRAVMASI ANALİZİ
Onur AKÇAY1, Ahmet SIZLANAN2
1Kızıltepe Devlet Hastanesi, Göğüs Cerrahisi Kliniği, Mardin, Türkiye
2Mardin Devlet Hastanesi, Göğüs Cerrahisi Kliniği, Mardin, Türkiye
Anahtar Kelimeler: Toraks travması, kosta fraktürü, hemopnömotoraks
Özet
Amaç: İkinci basamak devlet hastanesinde değerlendirilen toraks travmalı hastalar analiz edilmiştir.

Yöntem ve Gereç: Temmuz 2014 – Kasım 2015 tarihleri arasında toraks travması nedeni ile başvurmuş veya transfer edilmiş 281 hastanın kayıtları retrospektif olarak incelendi.

Bulgular: Hastaların 235'i erkek (%83,6) 46'sı kadın (%16,4) olup çalışma grubunun yaş ortalaması 38,4+19,5 (median 35, 3-88) idi. 206 (%73,3) hasta künt toraks travması (KTT) grubunda, 75 hasta (%26,7) ise penetran toraks travması (PTT) grubunda yer aldı. Hastanede ortalama kalış süresi 5,31+3,83 gündü. KTT grubunda 5,09+3,83 gün, PTT grubunda 5,97+3,78 gün (p=0,106). Ölüm oranları KTT grubunda %7,3, PTT grubunda %14,7 idi (p=0,053).

Sonuç: Toraks travmaları hayatı tehdit eden yaralanmalar olduğundan dolayı hızlı bir şekilde eşlik eden sistem yaralanmaları ile birlikte tanısı konulup vakit kaybetmeden tedavi sürecine başlanmalıdır.

  • Başa Dön
  • Özet
  • [ Başa Dön ] [ Özet ] [ PDF ] [ Benzer Makaleler ] [ Yazara E-Posta ] [ Editöre E-Posta ]