Ana Sayfa | Dergi Hakkında | Yayın Kurulu | Bilimsel Danışma Kurulu | İçindekiler | Arşiv | Yayın Arama | Yazarlara Bilgi | İletişim  
2016, Cilt 30, Sayı 2, Sayfa(lar) 113-116
[ Özet ] [ PDF ] [ Benzer Makaleler ] [ Yazara E-Posta ] [ Editöre E-Posta ]
TÜP TORAKOSTOMİ SONRASI GELİŞEN REEKSPANSİYON ÖDEMİ
Esra YAMANSAVCI ŞİRZAİ1, Ali Ata ÖZTÜRK2, Soner GÜRSOY1, Ahmet ÜÇVET1
1İzmir Dr Suat Seren Göğüs Hastalıkları ve Cerrahisi Ea Hastanesi, Göğüs Cerrahisi, İzmir, Türkiye
2Tepecik Eğitim Araştırma Hastanesi, Göğüs Cerrahisi, İzmir, Türkiye
Anahtar Kelimeler: Akciğer ödemi, reekspansiyon, torakostomi
Özet
Tek taraflı reekspansiyon akciğer ödemi (RAÖ), pnömotoraks, plevral efüzyon ya da atalektaziye sekonder kollabe akciğerin tedavisi sırasında gelişen nadir bir komplikasyondur. Akciğerin ekspansiyonu sırasında taşikardi, takipne, dispne ile ortaya çıkar. RAÖ, uzun süre kollabe akciğerden fazla miktarda hava yada sıvının tahliyesiyle hızlı reekspanse edildiğinde ortaya çıktğı inanılmasına rağmen, patogenezi net değildir ve muhtemelen multifaktöriyeldir. RAÖ'nün etyolojik süreci, uzun süreli kollaps, reekspansiyon tekniği, pulmoner vasküler geçirgenlik artışı, sürfaktan kaybı ve pulmoner arter basınç değişikliği ile ilişkilendirilmiştir. Kliniğimizde bilateral plevral efüzyonun tek taraflı drenajı sonrasında görülen reekspansiyon ödemi olgusu, klinik bulguları ve uygulanan tedavi basamakları ile gözden geçirilmiş ve ilgili literatür eşliğinde sunulmuştur.
  • Başa Dön
  • Özet
  • [ Başa Dön ] [ Özet ] [ PDF ] [ Benzer Makaleler ] [ Yazara E-Posta ] [ Editöre E-Posta ]