Ana Sayfa | Dergi Hakkında | Yayın Kurulu | Bilimsel Danışma Kurulu | İçindekiler | Arşiv | Yayın Arama | Yazarlara Bilgi | İletişim  
2016, Cilt 30, Sayı 2, Sayfa(lar) 133-136
[ Özet ] [ PDF ] [ Benzer Makaleler ] [ Yazara E-Posta ] [ Editöre E-Posta ]
WARFARİNLE İLİŞKİLİ LÖKOSİTOKLASTİK VASKÜLİT VE CİLT NEKROZLU OLGU
Emel BULCUN1, Aydanur EKİCİ1, Mehmet EKİCİ1, Ayşe ANIL KARABULUT2, Ahu CERİT1
1Kırıkkale Üniversitesi Tıp Fakültesi, Göğüs Hastalıkları Anabilim Dalı, Kırıkkale, Türkiye
2Kırıkkale Üniversitesi Tıp Fakültesi, Dermatoloji Anabilim Dalı, Kırıkkale, Türkiye
Anahtar Kelimeler: Warfarin, lökositoklastik vaskülit
Özet
Oral antikoagülanlar venöz ve arteryal embolileri önlemede ve tedavisinde yaygın olarak kullanılan ajanlardır. Doku nekrozu ve lökositoklastik vaskülit (LV) warfarine bağlı cilt reaksiyonlarındandır. Biz burada warfarin kullanırken ortaya çıkan LV olgusunu sunduk. Altmış bir yaşında erkek hasta, kronik obstruktif akciğer hastalığı (KOAH), kalp yetmezliği tanısı ile takip edilen ve 5 ay önce pulmoner emboli tanısı alan ve warfarin kullanan hasta son 2 haftadır artan nefes darlığı, öksürük, balgam çıkarma şikayetleri ile başvurdu. Fizik muayenesinde ayaklarında yer yer makülopapüler döküntüleri vardı. Hastanın takipte ayaklarında makülopapüler döküntüleri arttı ve ödemi gelişti, alt eksremitelerinde nekroze görünümler ve sırtında makülopapüler döküntüler ortaya çıktı. Warfarine bağlı cilt nekrozu ön planda düşünülen hastanın coumadini kesildi. Cleaxan tedavisine geçildi. Hastaya cilt biopsisi yapıldı. LV ile uyumlu olarak değerlendirildi. Kolşisin ve prednol 40 mg başlandı. Hastanın bilateral bacaklarındaki ve sırtındaki lezyonlarda belirgin gerileme izlendi. Sonuç olarak, warfarin kullanan hastalarda yeni gelişen cilt bulguları dikkatlice değerlendirilmeli ve warfarinin potansiyel yan etkileri göz önünde bulundurulmalıdır.
  • Başa Dön
  • Özet
  • [ Başa Dön ] [ Özet ] [ PDF ] [ Benzer Makaleler ] [ Yazara E-Posta ] [ Editöre E-Posta ]