Ana Sayfa | Dergi Hakkında | Yayın Kurulu | Bilimsel Danışma Kurulu | İçindekiler | Arşiv | Yayın Arama | Yazarlara Bilgi | İletişim  
2017, Cilt 31, Sayı 3, Sayfa(lar) 197-199
[ Özet ] [ PDF ] [ Benzer Makaleler ] [ Yazara E-Posta ] [ Editöre E-Posta ]
DİFFÜZPARANKİMAL AKCİĞER HASTALIĞINI TAKLİT EDEN ADENOKARSİNOM OLGUSU
Nafiye YILMAZ1, Elif YILMAZEL UÇAR1, Ömer ARAZ1, Adem KARAMAN2, Metin AKGÜN1
1Atatürk Üniversitesi, Göğüs hastalıkları, Erzurum, Türkiye
2Atatürk Üniversitesi Tıp Fakültesi, Radyoloji, Erzurum, Türkiye
Anahtar Kelimeler: Adenokarsinom, radyoloji, diffüz parankimal akciğer hastalığı
Özet
Adenokarsinom tüm akciğer kanserlerinin yaklaşık yarısını oluşturan, küçük hücreli dışı akciğer kanserinin de majör histopatolojik alt tipidir. 59 yaşında erkek hasta ilerleyici dispne ve nonproduktif öksürük şikâyetiyle başvurdu. Hasta sigara kullanmamış ve fizik muayenesi normal idi. Akciğer röntgeninde iki taraflı nodüler opasiteler ve akciğer tomografisinde multiple nekrobiyotik nodüller izlendi. Diffüz parankimal akciğer hastalığı veya pulmoner enfeksiyon şüphesi ile hastaya bronkoskopi yapıldı. Transbronşiyal biyopsi sonucu papiller adenokarsinom olarak geldi. Hasta klinik olarak evre 4 olduğu için kemoterapi uygulandı. Adenokarsinom alt tipleri nadir durumlarda atipik radyolojik ve klinik seyir gösterebilir. Akciğer adenokarsinomu radyolojik olarak buzlu cam dansitesi ve multiple nekrobiyotik nodüller şeklinde görülebilir.
  • Başa Dön
  • Özet
  • [ Başa Dön ] [ Özet ] [ PDF ] [ Benzer Makaleler ] [ Yazara E-Posta ] [ Editöre E-Posta ]