Ana Sayfa | Dergi Hakkında | Yayın Kurulu | Bilimsel Danışma Kurulu | İçindekiler | Arşiv | Yayın Arama | Yazarlara Bilgi | İletişim  
2018, Cilt 32, Sayı 2, Sayfa(lar) 075-081
[ Özet ] [ PDF ] [ Benzer Makaleler ] [ Yazara E-Posta ] [ Editöre E-Posta ]
GRUP A KOAH’LI HASTALARDA VİTAMİN D EKSİKLİĞİNİN TEDAVİSİNİN ANKSİYETE VE DEPRESYONA ETKİSİ
Sami DENİZ1, Aslı Tuğba ÖZBODUÇ2, Filiz SERTPOYRAZ3, Gülru POLAT1, Dursun ALİZOROĞLU1
1Sağlık Bilimleri Üniversitesi, Suat Seren Gogus Hastaliklari ve Cerrahisi Egitim ve Arastirma Hastanesi, Gogus Hastaliklari, Izmir, Türkiye
2Sağlık Bilimleri Üniversitesi, Tepecik Eğitim ve Araştırma Hastanesi, Psikiyatri, İzmir, Türkiye
3Sağlık Bilimleri Üniversitesi, Tepecik Eğitim ve Araştırma Hastanesi, Fiziksel Tıp ve Rehabilitasyon, İzmir, Türkiye
Anahtar Kelimeler: KOAH, vitamin D eksikliği, anksiyete skorları, hayat kalitesi
Özet
Giriş: Kronik Obstrüktif Akciğer Hastalığı (KOAH) olan hastalarda vitamin D eksikliği ve bu durum ile ilişkili olarak depresyon gelişebileceği son yıllarda yapılan çalışmalarda gösterilmiştir. Grup A KOAH’lı hastalarda vitamin D eksikliğinin sıklığı ve replasman tedavisinin anksiyete ve depresyon üzerine olan etkisinin incelenmesi amaçlanmıştır.

Yöntem ve Gereç: Çalışma prospektif vaka serileri olarak düzenlenmiştir. Hastaların demografik verileri, solunum fonksiyon testleri (tümü Grup A), St. George's Solunum Anketi (SGRQ), altı dakika yürüme testi (6DYT), hastane anksiyete ve depresyon (HAD) skorları ile değerlendirildi. Psikiyatri Uzmanı tarafından anksiyete ve depresyonun değerlendirilmesi amacıyla Hamilton Depresyon Ölçeği kullanıldı. Fizik Tedavi Uzmanı tarafından vitamin D eksikliğinin saptanarak yerine koyma tedavisi verildi ve normal sınırlara gelindiğinde (ortalama 3 ay) hastalar tüm bazal değerler açısından tekrar değerlendirildi.

Bulgular: Tümü erkek hastalardan oluşan, toplam 43 Grup A KOAH’lı hasta çalışmaya dahil edildi. Ortalama yaş 54.7±7.2, FEV1(%) 81.4±1.5, 6DYT 483±88m, toplam SGRQ skoru 40.2±18.7, HAD skorları sırayla; 7.6±4.6 ve 4.4±3.8, hamilton anksiyete ve depresyon skorları sırayla; 10.3±8.8 ve 8.3±7.8, vitamin D düzeyleri 13.9±5.4 idi. Yerine koyma tedavisi sonrası; egzersiz kapasitesinde ve SGRQ skorlarında değişim saptanmadı. Hamilton ve HAD skorlarında anlamlı değişim belirlendi (p<0.05).

Sonuç: KOAH’lı hastalarda vitamin D eksikliği tedavisinin anksiyete ve depresyon skorlarında iyileşme sağlayabileceği sonucuna varılmıştır.

  • Başa Dön
  • Özet
  • [ Başa Dön ] [ Özet ] [ PDF ] [ Benzer Makaleler ] [ Yazara E-Posta ] [ Editöre E-Posta ]